TEMATISK AVSLUTNINGSKONSERT

28jul18:00TEMATISK AVSLUTNINGSKONSERTImaginary Aliens18:00

Om evenemanget

Sändningen startar kl 19 den 25 juli:


PROGRAM:

Bedřich Smetana – Die Moldau (transcribed for four hand piano by the composer)
Peter Friis Johansson, Karin Haglund – piano

Arvo Pärt – Fratres for violin and piano
Suyoen Kim – violin, Peter Friis Johansson – piano

-paus-

Niels Rönsholdt – Until Nothing Left
Andreas Borregaard – Accordion

-paus-

Ethel Smyth – String Quintet op. 1
Ye-Eun Choi, Suyoen Kim – violin, Yuval Gotlibovich – viola, Jakob Koranyi, Zvika Plesser – cello


Längd/performance length:
2h30
Pris/ticket price: 200 SEK

 

Festivalens avslutningskonsert har ett mer poetiskt anslag än tidigare konserter i serien och istället för att lyfta fram våra meningsskiljaktigheter fokuserar den på vad som faktiskt håller oss samman och hyllar den empati som skapat brödraskap och förståelse.

Die Moldau sammanfattar vår melodiska röda tråd som flödat genom festivalen och sammanlänkat kulturer, nationaliteter och tidsåldrar. Titeln på Arvo Pärts meditativa mästerverk Fratres betyder bröder och musiken kan sägas illustrera två entiteter som stegvis närmar sig varandra.

Until nothing left för en ensam dragspelare är ett spektakulärt verk som gradvis bryter ner gränsen mellan artist i publik som ett sätt att ändra vår empatiska sfär.

I festivalens avslutningsverk möter vi Ethel Smyth, en av de drivande krafterna i suffragettrörelsen i England. Smyth var en sann renässansmänniska: kompositör, författare, inspiratör, aktivist, med mera. Här möter vi henne i den magnifika femsatsiga stråkkvintetten i Ess-dur, ett verk som vid sin tillkomst 1884 ansågs vara alltför maskulint och kraftfullt för att anstå en kvinnlig kompositör. Som festivalavslutning torde det dock fungera alldeles utmärkt!

 

The festival’s closing concert has a more poetic twist than previous concerts in the series. Instead of highlighting our differences, it focuses on what holds us together and praises the empathy that binds us in brotherhood and understanding.

Die Moldau summarises the melodic red thread which we have woven through the festival, linking cultures, nationalities and ages.​

The title of Arvo Pärts meditative masterpiece Fratres translates to brothers, and the music brings to life for us two separate entities which gradually move towards one another.

Until Nothing Left for solo accordion is a spectacular work that subtly breaks down the boundary between performer and public, as a way to change our empathic sphere.

In the festival’s finishing work, we meet Ethel Smyth, one of the driving forces of the Woman’s suffrage movement in England. Smyth was a true renaissance woman: composer, writer, inspirer, activist, and more. Here we meet her in the magnificent String Quintet in E-flat major, a work which at its inception in 1884 was not considered suitable for a female composer due to its powerful and “masculine” qualities. But as it turns out, it works perfectly as our festival finale!

//

TICKET INFO & LINKS
Event included in the following series (click to buy)
FESTIVAL PASS
IMAGINARY ALIEN
WEEKEND PASS II

 

Plats

Kulturhuset i Ytterjärna

Pl 1800, 153 91, Järna, Sweden

Leave A Comment