Vår vision

En festival för framtiden

Hela världen måste ställa om och bli hållbar. Det gäller alla människor och alla verksamheter. Överallt. Det betyder att även den klassiska musikindustrin behöver göra stora förändringar de kommande decennierna och Fairplay Chamber Music har som ambition att hitta och implementera lösningarna som kan inspirera och driva branschen framåt.

Dessutom har kultur potentialen att beröra och påverka våra inre föreställningar och modeller. Det kan handla om andra tider, platser, människor eller idéer. Och sällan har mänskligheten varit i större behov av att hitta nya målbilder för en bättre framtid än nu. Därför brottas FCMs festivaler med de stora samhällsfrågorna och försöker göra dem mer greppbara. FCM hoppas på detta sätt aktivt bidra till en mer jämlik, fredlig och inkluderande framtid.

Koldioxidutsläpp

Flyget är idag den i särklass största miljöbelastningen för den klassiska internationella musikindustrin. I Europa ligger snittutsläppet per person och år runt tio ton koldioxidekvivalenter vilket redan är många gånger mer än vad som är globalt möjligt. En enskild musiker kan med lätthet släppa ut hundratals ton koldioxidekvivalenter under ett enda år, enbart från flygresor. En orkester, hundratusentals ton. Där har både köpare och säljare ett ansvar och som köpare väljer FCM att endast engagera musiker som går med på att inte göra några extra flygresor för att medverka på festivalen. Denna policy gäller även våra akademistudenter som förbinder sig att resa fossilfritt till och från kursen.

Vi är övertygade om att fossilfria långdistansflygningar kommer att vara en möjlighet i framtiden men just nu är det inte rimligt att en festival orsaka utsläpp av den här storleken. 

Beroende på en persons eller en verksamhets geografiska läge kan denna typ av åtgärd vara omöjlig att implementera i dagsläget. Vi är fullt medvetna om detta och hoppas att alla kan hitta de lösningar som minskar deras utsläpp så gott det går utifrån deras förutsättningar.

I tillägg till detta serveras festivalens medverkande vegetarisk och företrädesvis närproducerad mat. Även detta minskar festivalens koldioxidutsläpp genom reducerade transporter och minskad resursanvändning vid produktionen.

Miljö och biologisk mångfald

Orten Järna är vida känd för sitt utvecklade ekologiska jordbruk och sitt framgångsrika arbete med den biologiska mångfalden. FCM tar till vara på detta genom att endast servera ekologisk mat från företrädesvis närliggande gårdar. Festivalgästerna kan också ta chansen att besöka producenterna och lära sig mer om metoderna som leder till en ökad biologisk mångfald och motståndskraft.